PRESENTATIE

Het ITHACA-project richt zich op verhalen verteld over en door migranten, zowel in het verleden als in het heden. Het hoofddoel van dit project is om de verschillende migratiegolven van de middeleeuwen tot het heden te analyseren, binnen een strikt historisch kader. Een ander belangrijk doel van het project is het oprichten van het ITHACA-platform – een digitale database voor onderzoekers, mensen die in de praktijk werkzaam zijn, beleidsmakers en migranten – dat de verzamelde migrantenverhalen, documenten en archiefbronnen die tijdens de onderzoeksfase zijn verzameld, zal verbeteren. Bovendien zal ITHACA een interactieve ruimte ontwikkelen voor het verzamelen en verspreiden van migratieverhalen met als doel het publieke discours rondom migratie en migranten positief te beïnvloeden. In dat opzicht zal het project andere instrumenten over migratie produceren, zoals archiefhistorische trainingssessies, MOOC’s voor wetenschappers, praktijkmensen en potentiële migranten, twee apps voor zelfregistratie-migratiegetuigenissen (MigrAPP) en voor musea (migratie-ervaring), en ten minste 15 interactieve kaarten die de transformatie van migratieroutes en -stromen weergeven over een periode van vijf eeuwen. ITHACA zal ook de ITHACA Diary Contest promoten om de meest betekenisvolle verhalen over de hedendaagse migratie te selecteren.