ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το έργο ITHACA επικεντρώνεται σε αφηγήσεις μεταναστών τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Ο κύριος στόχος είναι η ανάλυση των μεταναστεύσεων από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα, σε ένα αυστηρό ιστορικό πλαίσιο. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία της πλατφόρμας ITHACA – μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων για ερευνητές, επαγγελματίες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και μετανάστες – που θα ενισχύσει τις αφηγήσεις, τα έγγραφα και τις αρχειακές πηγές που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής φάσης. Επιπλέον, το ITHACA θα αναπτύξει έναν διαδραστικό χώρο για τη συλλογή και τη διάδοση αφηγήσεων μετανάστευσης με στόχο να επηρεάσει τον δημόσιο λόγο. Από την άποψη αυτή, το έργο θα παράγει εργαλεία σχετικά με τη μετανάστευση, όπως εκπαιδεύσεις σχετικά με την αρχειοθέτηση και ιστορική καταγραφή των μεταναστεύσεων, MOOCs («Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα») για μελετητές, επαγγελματίες και μετανάστες, δύο εφαρμογές για καταγραφή αφηγήσεων μετανάστευσης (MigrAPP) και για μουσεία (Migration experience), τουλάχιστον 15 διαδραστικοί χάρτες που δείχνουν τον μετασχηματισμό διαδρομών και ροών μετανάστευσης, για μια περίοδο πέντε αιώνων. Το ITHACA θα προωθήσει επίσης τον Διαγωνισμό «ITHACA Diary Contest» για να επιλέξει τις πιο σημαντικές αφηγήσεις της σημερινής μετανάστευσης.